Probiyotik, Enzim ve Organik Asit Kombinasyonu

NafOil Forte kanatlı hayvanlarının sindirim sistemi mikroflorasını düzenleyerek patojenik mikroorganizmaların üremesini azaltan, sindirime yardımcı olan ve dolasıyla yemden maksimum oranda yararlanmayı sağlayan probiyotikler, prebiyotikler, enzimler ve organik asitlerden oluşan bir üründür.

Bileşimi:

Probiyotikler;

 • Lactobacillus Plantarum, Lactobacillus Casei, Lactobacillus Fermentum ve Bacillus Subtilis (Ürünün 1 gramında >1010).

Prebiyotikler;

 • İnülin

Enzimler;

 • Alfa Amilaz, Beta Glukanaz, Ksilanaz ve Proteaz

Organik asitler;

 • Laktik Asit, Malik Asit, Sitrik Asit, Tartarik Asit ve Salisilik Asit

Diğer Yem Maddeleri:

 • Dekstroz

Kullanım Şekli:

Broyler için;

 • Civcivlerin kümese ilk geldiğinde üç gün süreyle hayvanların devamlı suyuna 1 tona 0,5 L oranında
 • Yem değişikliği durumunda 48 saatlik devamlı 1 ton suyuna 0,5 L oranında
 • Sulu dışkı çıkarma durumlarında 48 saatlik devamlı 1 ton suyuna 0,5 L oranında
 • Yem ve yem pislemelerinde 48 saatlik devamlı 1 ton suyuna 0,5 L oranında
 • Antibiyotik kullanımının sonrasında 48 saatlik devamlı 1 ton suyuna 0,5 L oranında
 • İshal durumlarında 48 saatlik devamlı 1 ton suyuna 0,5 L oranında
 • Kanatlı hayvanlarda stres oluşturacak; aşılama, seyreltme, aşırı sıcak ve soğuk vb. gibi durumlarda 48 saatlik devamlı 1 ton suyuna 0,5 L oranında kullanımını tavsiye ederiz.

Damızlık ve Yumurta Tavukları için;

 • Haftada bir 48 saatlik 1 ton suyuna 0,5 L oranında kullanımını tavsiye ederiz.

Uyarılar:

 • Kullanmadan önce hafifçe bidonları çalkalayınız.
 • Ürün kullanırken hayvanın içme suyunda antibiyotik, klor ve dezenfektan içermemelidir.
 • Ürün içerisinde canlı organizma olduğundan dolayı optimum koşullarda bekletildiğinde canlı organizma aktivitesi artmaktadır. Bu yüzden bidonlarda hafif şişme gerçekleşebilir.

Ar-Ge Çalışmalarına Göre NafOil Forte’un Faydaları:

 • Yem dönüşüm oranını (FCR) düşürerek maksimum kazanç sağlar.
 • Yaşama gücünü önemli derecede arttırır.
 • Karkas randımanını ve immuniteyi olumlu etkiler.
 • Abdominal yağ ve serum kolesterol düzeyini azaltır.
 • Kemik dayanıklılığını olumlu etkilediğinden sahada ayak problemlerini büyük ölçüde azaltıp kanatlıların refahını arttırır ve bundan dolayı oluşacak ekonomik kayıpları azaltır.
 • Bağırsak sağlığını koruduğundan sahada kanatlıların sağlığını ve performansını olumlu etkileyerek ekonomik kazanç sağlar.
 • Sindirim kanalında patojen mikroorganizmaların üremesini engelleyen bir ortam oluştururlar.
 • İshal vakalarını azaltarak dışkı kalitesinin artmasını sağlar. Böylece kümesteki amonyak seviyesini düşürür.
 • Yumurta randımanında ve gramajında artış gösterir.
 • Kirli ve kırık yumurta oranını düşürür. 
 • Yumurta kabuğu kalitesini artırarak kırık yumurta oranını düşürür. Böylece ekonomik kayıpları azaltarak maksimum kazanç sağlar. 

Ambalaj Şekli: 5 L’lik bidonlarda.