PotoTop®

Kanatlı Hayvanlar için Biyosidal Dezenfektan

PotoTop® yüksek elektrokimyasal ve biyolojik aktiviteli, mikrobakteriyel saldırılara karşı antiseptik etkiye sahip ve direnç oluşumunu önleyen, aktifleştirilmiş bir çözeltidir.

Reaksiyona girdiği mikroorganizmaları yok ettikten sonra, tekrar su ve tuza dönüşmektedir.

PotoTop® içerdiği yüksek redoks potansiyeli sayesinde zararlı mikroorganizmaların dekontaminasyonunda son derece hızlı ve kesin sonuç veren etkili bir dezenfeksiyon maddesidir.

PotoTop_BD
 Bileşimi:  Oran, [%]:
 Aktifleştirilmiş su  99,48
 Sodyum Klorür  <0,2-0,5
 Sodyum hipoklorit  0,03
 Ozon  0,009
 Hidrojen peroksit  0,00005
 Oksijen   0,0013 

Kullanım Şekli: Yıkama, pulverizasyon (püskürtme), silme ve daldırma şeklinde kullanılabilir.

Kullanım Dozu: Veteriner ve yem hijyeni için 1/100 oranında kullanımını tavsiye ederiz.

PotoTop®’un Etkisi ve Diğerler Dezenfektanlardan Farkı:

  • Günümüzdeki dezenfektanların çoğu kimyasal olarak yoğunlaştırılmış maddeler içermektedir. Bu maddeler zararlı mikroorganizmalara karşı etkili olmakla birlikte insan sağlığına da zarar veren ve doğayı kirleten kimyasallardır.
  • Antibiyotikler ise sadece bakterilere karşı etkilidir.
  • Peki virüsler ve direnç gösterecek formda yapılanan pseudomonadlar?
  • PotoTop®, üstün kılan, mikroplarla mücadelede hızlı ve kesin sonuç vermesidir.
  • Etkisini 1dk’dan daha kısa bir sürede göstermektedir
  • Hipokloröz asit (HOCl) klor ihtiva eden dezenfektanlara göre oldukça belirgin bir üstünlüğe sahiptir. Hipokloröz asit (HOCl), yüzyıllardır kullanılan ve önemini günümüze kadar korumuş yüksek düzey bir dezenfektan olan sodyum hipokloritten (NaOCl) tam seksen (80) kat daha etkilidir.

PotoTop®’un etkili olduğu mikroorganizma türleri:

Salmonella

Salmonella

Candida-Albicans

Lejyonella

Pseudomonas

Pseudomonas

Escherichia-Coli

Escherichia Coli

Candida-Albicans

Candida Albicans

Ambalaj Şekli: 1, 5, 10, 20 lt ve 1 ton’luk IBC tanklarda